Fysiotherapie tarieven en vergoedingen

Wij hebben besloten om met ingang van 1 januari 2024 overeenkomsten te sluiten met alle zorgverzekeraars.

Uw fysiotherapeut kan door een rechtstreekse verbinding met alle verzekeraars uw polisgegevens controleren en u voorlichten over uw mogelijkheden. Zo weet u altijd voor aanvang van uw behandeling hoe uw vergoeding geregeld is.

Mocht u vragen hebben voelt u zich dan vrij om deze te stellen. 

 

Fysiotherapie in basis- en aanvullende verzekering

In Nederland kennen we een basisverzekering en een aanvullende verzekering. Kortweg kan worden gesteld, dat fysiotherapie voornamelijk wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering en beperkt vanuit de basisverzekering. Een goede aanvullende verzekering, waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen, is daarom aan te raden. Het is goed om te weten dat gebruik maken van fysiotherapie uit de aanvullende verzekering u géén eigen risico kost. U bent er zelf verantwoordelijk voor om uw polis te controleren op de hoogte van vergoeding. Het gaat hierbij om een aantal zittingen of om een bepaald bedrag. Fysio-, hand-, oedeem- en manuele therapie vallen ALLEMAAL onder Fysiotherapie. Het maakt niet uit in welke praktijk u bent geweest. Alle behandelingen in een kalenderjaar worden bij elkaar opgeteld. Breng ons ook op de hoogte als u al elders bent geweest. Dat maakt het voor ons makkelijker om “met u mee te tellen”. 

 

Wat valt onder de basisverzekering en wat onder de aanvullende verzekering?

Basisverzekering

Uit de basisverzekering wordt fysiotherapie beperkt vergoed. Bij bepaalde chronische aandoeningen kunnen volwassenen na de 20e behandeling in aanmerking komen voor vergoeding uit de basisverzekering.

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt, dat de eerste 9 behandelingen fysiotherapie gedekt worden door de basisverzekering, met de mogelijkheid van nog 9 extra behandelingen. Mochten er meer behandelingen nodig zijn, dan geldt in principe dat deze niet door de basiszorgverzekering worden gedekt. Voor bepaalde aandoeningen geldt echter wel dat alle behandelingen worden vergoed.

Bij de basisverzekering is er sprake van een verplicht eigen risico.

Aanvullende verzekering

Het is dus mogelijk dat u fysiotherapie nodig hebt voor een aandoening, die niet of slechts gedeeltelijk wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Wij raden u daarom aan een passende aanvullende verzekering af te sluiten waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen. Het kan immers gebeuren dat u onverwacht een beroep moet doen op de hulp van de fysiotherapeut.

 

Wees zorgvuldig in uw keuze voor een zorgverzekeraar. Er zijn grote verschillen in de manier waarop zorgverzekeraars fysiotherapie vergoeden in de aanvullende verzekering.

 

Valpreventie gaat, onder voorwaarden, vergoed worden vanuit uw verzekering maar men weet nog niet precies onder welke voorwaarden. Wilt u iets weten over valpreventie of de vergoeding hiervan schroom dan niet om ernaar te vragen bij de balie of aan uw therapeut.

Veel gestelde vragen

Kan ik zonder verwijsbrief van huisarts of specialist een afspraak bij u maken?

Ja, dat kan. De fysiotherapeut is direct toegankelijk. De huisarts blijft echter wel een centrale rol spelen in de coordinatie van uw zorg. Wij zullen de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dit niet wenst. Indien u zonder verwijsbrief komt, dan zal de fysiotherapeut eerst een screening uitvoeren. Dit start met een vraaggesprek waarbij ook een aantal vragen worden gesteld die aanwijzingen kunnen geven voor onderliggende problematiek. Dit kan dan voor de fysiotherapeut aanleiding zijn om u naar de huisarts te verwijzen voor verder overleg.

Als ik door de (huis)arts gezien ben, heb ik dan een verwijsbrief nodig?

Ja, als u door een specialist gezien bent en u geadviseerd wordt om met ons een afspraak te maken. In de overige gevallen is een verwijsbrief niet noodzakelijk. In de gevallen waarin dit wel nodig blijkt te zijn, zullen we dit me u bespreken.

Onze tarieven per 1-1-2024

Soorten behandelingen
Prijs inclusief btw
Fysiotherapie behandeling
€ 45,00
Oedeemtherapie behandeling
€ 62,50
Ergotherapie behandeling
€ 45,00
Toeslag behandeling aan huis
€ 25,00
Toeslag behandeling in een instelling
€ 17,50
Intake en Onderzoek na screening
€ 60,00
Intake en Onderzoek na verwijzing
€ 60,00
Eenmalig Fysiotherapeutisch onderzoek
€ 80,00
Niet nagekomen afspraak Fysiotherapie en Ergotherapie
€ 33,75
Niet nagekomen afspraak Oedeemtherapie
€ 46,75
Materiaal kosten spalk:
Vingerspalk klein
€ 10,00
Vingerspalk groot
€ 15,00
Duimspalk
€ 25,00
Polsspalk
€ 32,50
Specifiek op maat gemaakte spalken of braces
Op aanvraag

Als ik onbeperkt verzekerd ben, dan kan ik toch zo vaak komen als ik wil?

Nee, dat is niet zo…. 

…… Belangrijk is dat wij bij het tekenen van de contracten met de zorgverzekeraars hebben verklaard te werken vanuit wetenschappelijke en beroepsgebonden richtlijnen. Dit houdt kort gezegd in dat alles wat we doen gebaseerd is op wetenschappelijk bewijs. In de richtlijnen die we volgen wordt genoemd hoe lang we ongeveer over een behandeling mogen doen. Dit is bepalend voor het maximale aantal behandelingen wat we u kunnen geven en niet de grootte van uw pakket. Wel heeft u meer speelruimte als u de pech heeft om meerdere keren per jaar een blessure op te lopen of een klacht te ontwikkelen. Iedere klacht kan behandeld worden op de best mogelijke manier. 

Doelmatig behandelen Uw zorgverzekeraar geeft aan dat de behandelingen fysiotherapie doelmatig gegeven dienen te worden. Dit houdt in : dat de zorg gegeven wordt naar de stand der wetenschap die naar redelijkheid is afgestemd op de behoefte van de patiënt. dat de fysiotherapeut een afweging maakt betreffende de kosten en baten en niet onnodig veel behandelingen inzet.

Bovenstaande tarieven gelden in de volgende gevallen:

  • Wanneer u niet verzekerd bent voor fysiotherapie.
  • Wanneer het maximum aantal behandeling of bedrag waarvoor u verzekerd bent wordt overschreden.