Contact:

Wij zijn telefonisch of per mail makkelijk bereikbaar. Natuurlijk kunt u ook even binnen stappen! Wij behandelen u in de praktijk en aan huis (alleen als dit op de verwijzing van de arts staat). In overleg met u wordt er een geschikt moment gekozen. U wordt zo spoedig mogelijk behandeld (indien er een indicatie is) want we werken zonder wachtlijst.

Telefonisch zijn wij bereikbaar op nummer 0575-572900 tijdens de openingsuren van de praktijk.

Buiten deze uren kunt u uw bericht inspreken op onze voicemail of mailen naar info@fysioslobbe.nl

Openingstijden

Dag:
Tijden:
Maandag:    
08.00 tot 21.00 uur
Dinsdag:
08.00 tot 21.00 uur
Woensdag:
08.00 tot 18.00 uur
Donderdag:
08.00 tot 21.00 uur
Vrijdag:
08.00 tot 18.00 uur
In overleg met uw therapeut kunnen de tijden voor een behandeling eventueel afwijken.

KNGF Folders

Informatiefolders Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF)

De branche organisatie van fysiotherapeuten (KNGF) geeft met enige regelmaat folders uit waarin specifieke aandoeningen worden beschreven. Een aantal van deze folders is in onze praktijk verkrijgbaar maar u kunt ze ook online inkijken.

In de patiëntenfolder kunt u lezen wat de aandoening precies inhoudt, wat de fysiotherapeut kan betekenen maar ook wat u als patiënt zelf kunt doen om de klacht te verhelpen of erger te voorkomen.
Voor de meest actuele patiëntinformatie verwijzen wij u graag naar de publiekswebsite van het KNGF; www.defysiotherapeut.com. U kunt per aandoening linken naar een bijbehorende online folder.

Klik hier voor directe toegang.

Wat kunt u verwachten van uw eerste afspraak?

U neemt plaats in de wachtkamer en wordt op de afgesproken tijd door de fysiotherapeut opgehaald. De fysiotherapeut vraagt u enkele persoonsgegevens, zodat een behandeldossier aangemaakt kan worden. Hierna wordt uw gezondheidsprobleem in kaart gebracht. Meestal wordt dit gesprek gevolgd door een onderzoek. Tijdens het onderzoek kan u gevraagd worden zich gedeeltelijk uit te kleden. Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek zal er een behandelplan opgesteld worden. Dit behandelplan zal met u besproken worden. Bij de tweede afspraak zal gestart worden met de behandeling van uw klacht.

Privacy

Privacyreglement

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. U vindt hierover informatie in de praktijkmap in de wachtruimte en op onze website, onder de algemene voorwaarden. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in twee reglementen vastgelegd, onze privacy policy en het KNGF reglement. Deze vindt u onder het kopje algemene voorwaarden.

Directe toegankelijkheid fysiotherapie

De directe toegankelijkheid (DTF) van de fysiotherapeut is een screening en zo nodig een aanvullend vervolg onderzoek, hiervoor is geen verwijzing van een huisarts of specialist nodig. Er wordt met u een afspraak gemaakt voor een screeningsgesprek wat ongeveer 10 minuten zal duren. Na dat gesprek wordt met u besproken of uw klacht in aanmerking komt voor behandeling door een fysiotherapeut of dat een bezoek aan de huisarts gewenst is.

Afmelden

Indien u een afspraak heeft gemaakt met uw behandelend fysiotherapeut rekenen wij op uw komst. Mocht u onverwacht verhinderd zijn, dan dient uw afspraak tenminste 24 uur voor aanvang afgezegd, ons telefoonnummer is: 0575-572900. In het weekend kunt u het antwoord apparaat hiervoor inspreken.

Als een patiënt bij verhindering een afspraak tijdig afzegt kan in deze tijd een andere patiënt worden behandelt. Helaas komt het weleens voor dat een patiënt niet komt opdagen voor een afspraak. In dergelijke gevallen wordt de behandelingen bij u in rekening wordt gebracht.

Is de afspraak niet op tijd afgezegd of verschijnt u zonder bericht niet op de afspraak, Dit tarief is een normale behandeling fysiotherapie (32,00 euro) en wordt niet door uw zorgverzekeraar vergoed. Ook niet indien u deze zelf indient bij de zorgverzekeraar. U krijgt hiervan een factuur naar uw adres toegestuurd.

In overleg met uw behandelend fysiotherapeut kan bij ziekte of onvoorziene omstandigheden van deze regel worden afgeweken.

Kwaliteit

De fysiotherapeuten, die werkzaam zijn binnen onze praktijk staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister van het KNGF (CKR-register). De praktijk is gecertificeerd volgens het HKZ certificatieschema Extramurale Fysiotherapiepraktijken. Zonder actief tegenbericht van u als patiënt, staat u toe dat ter continue bewaking van de kwaliteit van de patiëntendossiers er door interne / externe controleurs dossiers bekeken kunnen worden. Er worden geen gegevens uit dossiers gehaald of voor andere doeleinden gebruikt, alleen als bewaking van de kwaliteit van de dossiers.

Hygiëne

Wij vragen u voor iedere behandeling een handdoek mee te nemen. Verder verwachten wij van u als patiënt dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.

Eigendommen

De praktijk is niet verantwoordelijk voor uw eigendommen.

Reanimeren

Reanimeren

Al onze fysiotherapeuten hebben een reanimatie- en een AED diploma. 

Niet reanimeren

U bent zelf verantwoordelijk voor een niet-reanimeren verklaring. Indien reanimatie nodig is, zijn we dat in alle gevallen verplicht te doen tenzij u een niet-reanimatie verklaring zichtbaar op uw lichaam draagt. Deze kunt u aanvragen bij: