Ergotherapie

Ergotherapie heeft als doel om mensen hun  dagelijkse activiteiten zo zelfstandig en optimaal mogelijk te laten uitvoeren. Dit kan door lichamelijke, cognitieve en/of sociaal-emotionele problemen niet meer vanzelfsprekend zijn.

Tijdens de ergotherapeutische behandeling wordt er gestart met het bespreken van de ervaren problemen en wensen. Vervolgens wordt er tijdens de observatie van de dagelijkse activiteiten gekeken naar de beperkingen en mogelijkheden. Waarnaar er bekeken wordt hoe de gestelde doelen behaald kunnen worden door middel van training van vaardigheden, advies of aanpassingen.

 

Een behandeling van een ergotherapeut kan gericht zijn op:

·         Trainen van dagelijkse activiteiten zoals eten, aankleden, boodschappen doen, huishoudelijke taken en vrijetijdsbesteding

·         Adviseren van een goede zithouding tijdens werkzaamheden

·         Begeleiding bij gebruik van hulpmiddelen of aanpassingen in woon-, studie- of werkomgeving

·         Verplaatsen binnen en buiten de woning

·         Het vinden van balans in activiteit en rust

 

Voor ergotherapie is geen verwijzing nodig en het wordt vergoed vanuit uw basisverzekering. Deze vergoeding bestaat uit maximaal 10 uur ergotherapie. Sommige verzekeraars vergoeden vanuit de aanvullende verzekering extra uren therapie. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Omdat ergotherapie vanuit de basisverzekering vergoed wordt moet u wel rekening houden met uw eigen risico.

 Heeft u vragen over ergotherapie stel ze dan gerust!